Moje viac ako sedemnásť ročné pracovné a tlmočnícke skúsenosti využijem vo Váš prospech.

Tlmočenie / preklady

Sprevádzam Vás ako konsekutívna tlmočníčka pri návštevách delegácií, pri stretnutiach, konferenciách, obchodných cestách, prezentáciách alebo svadbách a umožním komunikáciu na medzinárodných diskusiách, jednaniach a mnohých iných podujatiach. Tiež tlmočenie na obchodných jednaniach patrí ku môjmu repertoáru – aby každý rozumel každému, v každom čase.

Preklady

Pri prekladoch musí všetko sedieť – byť obsahovo a jazykovo správne, prispôsobené kultúre, cieľovému jazyku a cieľovej skupine. Prenechajte preklad jazykovému profesionálovi a investujte do kvality, aby bol Váš odkaz správne pochopený.

Oblasti pôsobenia

  • Cestovanie, turistický sprievodca, sprievodca v cestovnom ruchu
  • Technické preklady a tlmočenie v rôznych priemyselných odvetviach
  • Preklady právnych dokumentov
  • Marketing, reklama, prezentácie, webové stránky
  • Lekárske správy
  • Obchodná a denná korešpondencia

Cenník služieb

Služba

Cena

1 normostrana / podľa tematiky a termínu 13,00 - 15,00 €
Príplatok za grafiku – scan/obrázky/foto/rýchle spracovanie + 30 %

Príplatok za ťažko čitateľné podklady

+ 10 %
Živé / konsekutívne tlmočenie / nemecký - slovenský jazyk, slovenský - nemecký jazyk 25 € každá začatá hodina
Polovica dňa Slovensko 80 €
Celý deň Slovensko 110 €
Tlmočenie v Rakúsku / deň 250 € (+ diéty, cesta, ubytovanie)
Tlmočenie v Nemecku / deň 350 € (+ diéty, cesta, ubytovanie)
Tlmočenie po telefóne -  v závislosti od dĺžky hovoru 20 - 25 €
Príplatok za víkend a sviatok + 50 %
Súdne tlmočenie pre štátne inštitúcie, súdne pojednávania, či tlmočenie svadobného obradu.  

 

Všetky ceny sú uvedené bez DPH.
Som platcom DPH.